Busenje L-profilaCNC linija za rezanje na mjeru, markiranje i busenje probijanjem okruglo ili ovalno U i L-profila.